Privacyverklaring

Made By Design,
gevestigd aan Hogeweg 44, 2800 Mechelen, België, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
 
Stefan Van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Made By Design.
Hij is te bereiken via stefan@madebydesign.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Made By Design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Made By Design verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit doen we enkel voor het uitvoeren van gevraagde diensten (zoals geboortedrukwerk) met de toestemming van de ouders of voogd.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@madebydesign.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Made By Design verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Made By Design analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Made By Design neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Made By Design) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Made By Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia (geslacht, geboortedatum, geboorteplaats)                            
> Bewaartermijn: tot einde opdracht
> Reden: de verwerking in gevraagde product of dienst    
                     
Contactgegevens (voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, locatiegegevens, bankrekeningnummer)
> Bewaartermijn: 2 jaar, vernieuwd bij wederzijds contact 
> Reden: het uitvoeren van of informeren over onze dienstverlening, facturatie, en levering

Computergegevens (IP-adres, surfgedrag, internetbrowser en apparaat type)
> Bewaartermijn: 2 jaar
> Reden: optimaliseren van onze website, diensten en online marketing

Delen van persoonsgegevens met derden

Made By Design verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Made By Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Made By Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Made By Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content, maar geen advertenties, kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Analytische en marketing cookies: Google Analytics
Google Analytics is de analysetool van Google, waarmee we kunnen vaststellen hoe bezoekers met onze website omgaan. De tool kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren. De hoofdcookie die wordt gebruikt door Google Analytics, is de '_ga'-cookie.

Naast het rapporteren van websitegebruiksstatistieken kan Google Analytics ook worden gebruikt om te helpen om relevantere advertenties op Google-eigendommen (zoals Google Search) en op het internet te laten zien en om interacties te meten met de advertenties die we laten zien.

Naam

Vervaltermijn

Inhoud

Doel

_gat

1 minuut

1

Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.

_gid

24 uur

Unieke Google Analytics ID

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers geanonimiseerd te onderscheiden en zo het gebruik van onze website te analyseren in Google Analytics.

_ga

2 jaar

Unieke Google Analytics ID

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers geanonimiseerd te onderscheiden en zo het gebruik van onze website te analyseren in Google Analytics.

Social media cookies: AddThis
AddThis is een service van Oracle die het delen van inhoud op verschillende social media vergemakkelijkt, in plaats van voor elk sociaal medium apart code en cookies te moeten toevoegen.

Meer informatie over AddThis' privacybeleid.

Naam

Vervaltermijn

Inhoud

Doel

__atuvc

13 maanden

Unieke AddThis ID

Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoeveel keer een pagina is gedeeld op social media.

__atuvs

Deze cookie wordt verwijderd bij het afsluiten van de browser.

Unieke AddThis ID

Deze cookie is niet gedocumenteerd, maar heeft vermoedelijk een zelfde functie als __atuvc.

uvc

13 maanden

Unieke AddThis ID

Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoeveel unieke bezoekers een pagina heeft gedeeld op social media.

loc

13 maanden

Unieke AddThis ID

Deze cookie wordt gebruikt om de locatie van een bezoeker op te slaan bij het delen van een pagina op social media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Made By Design en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@madebydesign.be.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
Made By Design wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
 
 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Made By Design neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@madebydesign.be